Vydavateľstvo NOMI

Firma NOMI vznikla na Slovensku v roku 1996 ako spoločnosť, ktorá sa zamerala na podporu výchovy a vzdelávania detí v predškolskom veku.

Vydavateľstvo NOMI je najstaršie a na základe ohlasu z materských škôl najznámejšie vydavateľstvo zaoberajúce sa edičnou činnosťou pracovno - výchovných zošitov pre deti materských škôl na Slovensku.

Hlavnou činnosťou vydavateľstva je vydavanie literatúry pre deti predškolského veku, v čom sme na Slovenskou trhu zaznamenali veľký úspech. Kvalitné spracované pracovné zošity pre deti predškolského veku od vydavateľstva Nomi sú najpoužívanejšie publikácie tohto zamerania v Materských školách.

Všetky naše publikácie sú odporúčané ministerstvom školstva Slovenskej republiky na využitie v materských školách.

Vypracované podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.

Pre našich zákazníkov čo sú hlavné Materské školy ponúkame aj kompletnú triednu agendu tlačív s najnižšou cenou na Slovensku.

V roku 2002 sme založili klub Nomiland, ktorý ponúka množstvo výhod pre našich stálych zákazníkov. Vydavateľstvo Nomi poznajú deti aj za hranicami Slovenska, pretože naše publikácie vychádzajú aj v českom, poľskom a maďarskom jazyku.

Snahou vydavateľstva NOMI je prinášať na Slovenský trh a do materských škôl len kvalitné výrobky a služby, ktoré Vám spríjemnia výchovu deti.

Ing. Miroslav Nováček
konateľ